promo

nieuwsbrief

Wij verzenden regelmatig nieuwsbrieven. Meld u aan om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.
acteurs en zangers
bezoekers
Theater in de regio,
Cultuur om de hoek!
Het bestuur

Evert van Schoonhoven, voorzitter

Geboren: 31 mei 1958
Evert van Schoonhoven is sinds 1997 lid van de Provinciale Staten van de provicie Noord Brabant, waar hij onder andere zorg, welzijn en cultuur in zijn portefeuille heeft.
Naast zijn werkzaamheden voor Provinciale Staten, is hij actief als beleidsmedewerker op het landelijk bureau van GroenLinks en vervult hij andere functies in het publieke leven, zoals voorzitter van de voetbalclub van Ravenstein.
In 1984 heeft hij het stadje Ravenstein leren kennen naar aanleiding van de theaterdagen van toenmalig Brabants Centrum voor Amateurskunst. Dit was voor hem de aanleiding om zich met zijn gezin in Ravenstein te vestigen. Jammer genoeg is dit in de jaren ’90 opgehouden te bestaan.
Zijn motivatie om deel te nemen aan de stichting en de door de stichting georganiseerde projecten is het bijdragen aan de (her)ontwikkeling van culturele activiteiten in de gemeente en omgeving.

De provincie Noord Brabant wil in 2018, met BrabantStad, culturele hoofdstad van Europa worden. Met ‘de Vloek van Ravenstein’ krijgen talenten de kans om straks via dit podium op weg te gaan naar een professionele carrière. Misschien zien we een aantal van hen wel terug in 2018, dat zou geweldig zijn.

Aalt Leno Beuker, penningmeester

geboren: 22 september 1972
Aalt-Leno Beuker is directeur eigenaar van Beuker Advies Interim, dat zich specialiseert in financieel advies, begeleiding van fusies en overnames en Ad-Interim management.
Daarvoor was hij als regiodirecteur (zuid Nederland) verbonden aan de Gibo Groep (accountants & adviseurs). Naast zijn zakelijke activiteiten is hij actief als voetbal jeugd trainer (VV Ravenstein), op school (kampcommissie) en in de paardensport (bestuur stamboekvereniging).
Hij is betrokken geraakt bij de stichting regiotheater Ravenstein vanuit een brede interesse in de historie van de stad en omdat hij een bijdrage wil leveren aan de culturele en creatieve ontwikkeling binnen de stad en omgeving.

Het is leuk om mee te werken aan projecten die niet alleen creatieve ontwikkeling, maar ook vermaak en ontspanning brengen.

Erik Jaspers, secretaris

Geboren: 24 mei 1958
Erik Jaspers is werkzaam als Chief Technology Officer bij Planon, een productsoftware bedrijf op het gebied van facilitair beheer en vastgoedbeheer, gevestigd in Nijmegen. Daarvoor heeft hij diverse functies bekleed in de ICT en informatiemanagement, voor onder andere Philips en Origin.
Zijn motivatie om deel te nemen aan de stichting ligt in het feit dat toneel en theater zijn hobby zijn.

Ik ben ruim 10 jaar actief in verschillende toneelgezelschappen. Ik vind het leuk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een platform als dit met mooie projecten, binnen de gemeenschap waar ik woon.Henriëtte Renders, bestuurslid

Henriëtte Renders heeft een uitgebreide achtergrond in de kunst- en cultuurwereld. Ze heeft haar opleiding genoten aan het Brabants Conservatorium in Tilburg (schoolmusicus) en aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (manager Kunst- en Cultuur). Ze is werkzaam bij het Centrum Kunstzinnige Vorming in Uden.
In het kader van Cultuureducatie organiseert ze culturele- en kunstzinnige workshops ten behoeve van kinderen en volwassenen. Daarnaast heeft ze grote MEGA-projecten op het gebied van Muziek, Beeldende Kunst, Drama, Dans en Nieuwe Media, met een bereik van ongeveer 1800 kinderen en jongeren per project, neergezet. Deze projecten zijn onder haar eindverantwoordelijkheid bedacht, georganiseerd, geproduceerd en kostendekkend gemaakt via fondsenwerving en sponsoring.
Haar motivatie om deel te nemen aan de stichting is Ravenstein, samen met een kundige, gedreven en sympathieke club mensen, op een creatieve en ludieke wijze op de kaart te zetten.

Kunst is van grote waarde voor de totale ontwikkeling van mensen en essentieel voor een creatieve, multiculturele samenleving. Kunst verbindt mensen met elkaar en met de samenleving als geheel.

Joost Vlemmix, bestuurslid

Geboren: 14 mei 1964
Joost Vlemmix is directeur/eigenaar van 'Vlemmix Juwelen Atelier' te Ravenstein. Hij is hier vanaf 1994 gevestigd en zit sinds 1982 in het vak. Joost is Nationaal kampioen goudsmeden geweest en hij heeft Nederland vertegenwoordigd in Japan in de categorie juwelen montage.Naast zijn werk is hij bestuurslid van het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein, bestuurslid van de Heemkundekring.
Zijn motivatie om deel te nemen aan onze stichting:

Ik ben begaan met het welzijn van de plaatselijke middenstand en de ontwikkeling van Ravenstein als fijne plek om te werken en te leven.