promo

nieuwsbrief

Wij verzenden regelmatig nieuwsbrieven. Meld u aan om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.
acteurs en zangers
bezoekers
Theater in de regio,
Cultuur om de hoek!
Comité van aanbeveling

Herman Klitsie, voorzitter

Ravenstein 650 jaar blijkt een fantastisch vliegwiel voor bijzondere initiatieven. Ontzettend veel mensen zetten zich vrijwillig in. Zo ook voor de theaterproductie 'De Vloek van Ravenstein'. Ik spreek hier graag mijn waardering uit voor alle betrokkenen die deze unieke samenwerking van amateurs en professionals realiseren. De vloek van Ravenstein belooft een uniek en artistiek hoogwaardig evenement te worden.

Herman Klitsie,
burgemeester van OssHilda Vliegenthart

Hilda Vliegenthart is 41 jaar en woonachtig in Breda. Ze is getrouwd met Anton Vliegenthart en heeft twee kinderen, Marit en Tobias en twee stiefkinderen, Lizzy en Jonas. Ze studeerde psychologie en vrijetijdswetenschappen in Tilburg en Nijmegen en is sinds 2002 werkzaam als directeur in theater De Lievekamp. Verder is zij penningmeester van de Stichting Sahelp uit Oss en in 2008/2009 was zij de eerste vrouwelijke voorzitter van de Rotary Club Oss. Tevens is zij mede-oprichtster en vice-voorzitter van de stichting NOVO uit Oss.
Het opzetten van een Regiotheater in Ravenstein is een prachtig initiatief. In Oss heb ik gemerkt dat de diverse amateurclubs erg belangrijk zijn voor de samenleving in het algemeen en voor theaterbezoek in het bijzonder. Daarom neem ik graag zitting in het Comité van Aanbeveling van “De vloek van Ravenstein.

Jan Marijnissen

Politicus. Grondlegger van de SP en oud voorzitter van de SP TweedeKamer fractie.
Kunstenaars zijn bij uitstek degenen die ons door middel van hun schilderijen, beelden, muziek, dans, gedichten, theater, film, poëzie en proza de middelen verschaffen om op indringende wijze alle facetten van de werkelijkheid van mens, natuur en samenleving te leren kennen.
We kunnen niet zonder de mensen die de essentie van het leven weten te vatten in woorden, bewegingen of muziek. Zij zijn degenen die ons de zalf verschaffen waarmee we de harde plekken op onze ziel weer wat soepeler kunnen maken. Meer aandacht, geld en ruimte voor de laagdrempelige actieve en passieve amateurkunst leidt vrijwel automatisch tot meer interesse voor het professionele circuit.

Op grond van deze gedachten wil ik Stichting Regiotheater Land van Ravenstein en het project De Vloek van Ravenstein van harte aanbevelen.

Yvonne Schram

Wethouder en locoburgemeester Uden. Oud-wethouder ’s Hertogenbosch. Penningmeester van de Stichting Monumentenhuis Brabant en lid van de adviescommissie Nederland, Suriname en Nederlandse Antillen van het SKAN-Fonds (Stichting Katholieke Noden).

Als oud-wethouder van 's-Hertogenbosch o.a. monumentenzorg, penningmeester van het Monumentenhuis Brabant en wethouder te Uden van o.a. monumentenzorg en cultuur ben ik van mening dat de theaterproduktie ‘’De Vloek van Ravenstein’’ een belangrijke bijdrage levert aan het weer tot leven brengen van de geschiedenis van deze prachtige vestingstad en het historisch besef van de jeugd, dat de zorg voor monumenten voortdurende aandacht verdient.

Joop van den Broek

Voorzitter Stichting Oss Cultureel.De voormalig directeur bouwvereniging Oss en Nationale Woningraad is als bestuurder betrokken geweest bij diverse landelijke en provinciale organisaties en commissies op het terrein van welzijn en zorg en is nu gepensioneerd.

Ik zie een duidelijke parallel tussen de organisatie Stichting Regiotheater Land van Ravenstein en Stichting Oss Cultureel, terwijl we toch op verschillende culturele terreinen bezig zijn.
Samenwerking op diverse gebieden kan tot de mogelijkheden behoren en in ieder geval is er sprake van synergie. Daarom wil ik het project De Vloek van Ravenstein van harte aanbevelen.