promo

nieuwsbrief

Wij verzenden regelmatig nieuwsbrieven. Meld u aan om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.
acteurs en zangers
bezoekers
Theater in de regio,
Cultuur om de hoek!
Organisatie

De stichting “Regiotheater Land van Ravenstein” is in 2009 opgericht naar aanleiding van het 650 jarig jubileum van de Stad Ravenstein in 2010. Ze stelt zich tot doel om kunst en cultuur in brede zin te stimuleren in Ravenstein en omgeving.

Het is het voornemen van de stichting om met regelmaat theaterproducties te realiseren waarbij we streven naar een mix tussen amateurspelers die door professionele medewerkers worden begeleid (en opgeleid). Hiermee heeft de stichting een aantal doelstellingen op het oog. Ten eerste beogen we een hoge kwaliteit van uitvoeringen en daarnaast hoopt de stichting de deelnemers een leerzaam en inhoudsvol theaterprojecten te bieden, waarmee een stimulans gegeven wordt aan de culturele ontwikkeling binnen de regio.

De projecten waaraan we ons willen verbinden moeten cultureel als inspirerend en stimulerend worden ervaren met een bijzondere affiniteit voor theater, kunst en historie.

Bij alle theaterproducties heeft de stichting het voornemen nauw samen te werken met bestaande organisaties op het gebied van theater, kunst en historie in de regio.
Behalve de voorkeur voor regionale verbanden wordt de voorkeur gegeven aan buitenproducties. “Wie eenmaal buiten heeft gespeeld, wil niet meer naar binnen”. Dat wil echter niet uitsluiten dat ook producties op andere basis mogelijk gemaakt zullen worden. Thema en vorm zullen bij elkaar moeten passen, elkaar verrijken. Voor productielocaties zal de stichting zich richten op de regio, met een voorkeur voor de directe omgeving van Ravenstein.

De eerste productie van de stichting betreft de jubileum- (buiten)theaterproductie 'De Vloek van Ravenstein', naar aanleiding van het 650 jarig bestaan van de stad Ravenstein. Deze productie wordt projectmatig gerealiseerd.