promo

nieuwsbrief

Wij verzenden regelmatig nieuwsbrieven. Meld u aan om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.
acteurs en zangers
bezoekers
Theater in de regio,
Cultuur om de hoek!
De vloek is vooral mogelijk gemaakt door
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)Dit fonds heeft tot doel het vergroten van het concurrentievermogen van land- en bosbouw, het verbeteren van milieubeheer en het verbeteren van sociale en economische leefomstandigheden in plattelandsgebieden. Daarnaast zijn het steunen van plannen voor het ontwikkelen van specifieke plattelandsgebieden en het geven van technische bijstand doelen van het fonds.
 
LEADER is een onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling  i (ELFPO). Met de 'LEADER-aanpak' wordt de toepassing van kwalitatief hoogwaardige strategieën voor duurzame ontwikkeling aangemoedigd. Daarnaast worden partnerschappen en netwerken voor de uitwisseling van ervaringen gestimuleerd.
 
Gemeente Oss steunt cultuur. Praat, denk en doe mee.
 
Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert dat zoveel mogelijk mensen actief aan kunst en cultuur doen. Kunst en cultuur voor en door iedereen, dat is wat het Fonds voor Cultuurparticipatie nastreeft.
 
Provincie Noord BrabantDe provincie stáát voor Brabant en opereert vanuit 4 kernwaarden: verbindend, doortastend, vernieuwend en betrouwbaar.
 
VSB fonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waar mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren. En zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving.
 


SNS REAAL Fonds maakt ondernemende initiatieven in cultuur, cultuureducatie en wetenschap mogelijk en wil vernieuwende projecten van kunstenaars op weg helpen, brengt jongeren in contact met kunst en cultuur door educatieve cultuurprojecten mogelijk te maken en steunt wetenschappers graag bij hun onderzoek op sociaal-maatschappelijk vlak.
 


Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigen wij aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.
 
Kunstbalie is het nieuwe expertisecentrum voor cultuur, educatie en amateurkunst in Noord-Brabant en wil de cultuurparticipatie van alle inwoners van Noord-Brabant stimuleren en doet dat door burgers - te beginnen bij kinderen en jongeren - in contact te brengen met alle kunstdisciplines.